Unsere Gemeinde - Eröffnung

Hakkımızda | Amaçlar ve hedefler

Amaçlar ve Hedefler

Alevi Kültür Merkezi Cem Evi e.V.  Augsburg Alevilerin İnanç Merkezidir.
Alevilerin eşit yurttaşlık temelinde haklarını kazanması için mücadele yürütür.
Augsburg ve çevresinde yaşayan alevileri bir araya getirmeyi amaçlar.
Aevilerin yasal, hukuksal, toplumsal ve kişisel haklarını savunur.
Okullarda Alevilik derslerinin hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışır.

Buna ek olarak gençlerin ve çocukların çok yönlü gelişiminin sağlanması için elindeki tüm imkanları kullanır
İnancından aldığı insan sevgisiyle, inaçsal ve kültürel değerlerine sahip çıkar.
Barışçıl yöntemlerle, yaşamaya değer hakça bir dünya için çaba gösterir.
Mazlum halklar ve inaçlarla birlikte kültürel, politik, sportif, sosyal çalışmalar yürütür.

Hak gasplarında ,,adaletsizliklerde,yoksayılmalarda ortak direnişi eşitlikçi,coğulcu bir anlayışla demokratik kitle örgütleriyle birlikte  örgütler.
Örgütleyen platformlarda bir eşit olarak yer alır.
İnançsal, kültürel, politik, sportif, sosyal yardımlaşma etkinlikleri düzenler.
Kendi kurumlarında, yaptığı çalışmalarda insanların cinsel, ırksal, deri rengi, etnik ve sosyal kökeni, genetik özellikleri, dünya görüşü, ulusal kökeni, mülkiyeti,  vücutsal eksikliği  ve herhangi başka bir nedenden dolayı aşağılanmasını dışlanmasını yasaklar.

Kadın ve erkeklerin birbirlerine saygı temelinde eşit haklara kavuşmasını savunur ve bu durumun içselleştirilmesi için çaba gösteriri.
Dernek Vücutsal engellilerin hayatın her alanına katılmalarını savunur ve imkanları oranında bunun gerçekleşmesi için çaba gösterir.