Aktivitäten

Hakkımızda | Etkinlikler

Etkinlikler

Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Augsburg derneği 13.04.2014 günü Mehmet Turan‘ın panelist  olarak  katıldığı ’’ Geçmişten Günümüze Anadoluda Kızılbaş Alevi İnancı’’ konulu panel düzenledi.

13.04.2014 tarihinde yapılan panele katılım oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Panel tüm mazlumlar için saygı duruşu yapılarak başlatıldı.Ardından dernek başkanı Durdu Altun, Mehmet Turan Dede‘ye ve katılımcılara hitaben kısa bir  selamlama konuşması  yaptı.

Panel ile  ilgili genel yürütme bilgisi paneli yöneten dernek sekreteri Bülent Uğur tarafından katılımcılara aktarıldı.

Panel anlatım ve soru-cevap olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirildi.
Birinci bölümde panelist Mehmet Turan Dede ’’ Bizi bize bırakmıyorlar. “ diyerek başladığı anlatımında Anadolu Kızılbaş Aleviliğinin kadim tarihini ve yaşanılışını anlattı. Alevilğin kendine özgü bir inanç olduğunu vurguladı.  ’’İbadetin bir zorunluluk ya da bir çıkar amacı gütmemesi gerekir.“  dedi. ’’Cennete girecegiz , orada bize her şey verilecek diyerek ibadet edersek bunun çıkar için yapılmış ibadet olacağını, ,Cehenneme gidersek orada yanacağız  korkusu ile ibadet etmenin ise zorunluluk gereği yapılmış bir ibadet olacağını bu iki halin hiç bir şekilde  Kızılbaş Alevilikle  uyuşmadığını belirtti’’.  

Yazılan bütün kutsal kitapların bile insan eli ile yazıldığına temas eden Mehmet Turan Dede “ En büyük , en kücükte gizlidir. ’’  diyerek  her şeyin insanda olan karşılığını belirtti.

Bütün söylemlerini bilim temeli üzerine oturtarak gerçekleştirdiği panelde verdiği güzel örneklerle de toplumsal dikkati anlatımında yoğunlaştırdı.
’’İnsan evrenin küçültülmüs bir maketidir.“ diyen Mehmet Turan Dede  
‘’Okunacak en büyük kitap insandır.“  diyerek panelin anlatım bölümünü bitirdi.
Panelin  soru-cevap bölümü olan ikinci kısım ,  katılımcılar tarafından Mehmet Turan Dede’ye yöneltilen açık ,net ve içerikli soruların cevaplandırılması ile yürütüldü.

Panel Mehmet Turan Dede’nin söylediği güzel bir Gülbank ile bitirildi.