Unsere Gemeinde - Eröffnung

Vereinsorgane | Aufsichtsrat

Aufsichtsrat

Başkan:Erdoğan Yılmaz    
2.Başkan:Ayhan Korkmaz
Sekreter:Sinan Bozkurt         
Asıl üye:İmam Akın
Asıl üye:Perihan Yılmaz
Yedek üye:Ali Bozkurt
Yedek üye:Songül Karataş